विलोम शब्द – 1 – 6

26. विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

स्वकीया

(a) स्वीकृत
(b) अस्वीकृत
(c) नारकीय
(d) परकीया

ANSWER

EXPLANATION

27. विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

साहचर्य

(a) वैमनस्य
(b) असहयोग
(c) विनयोग
(d) अलगाव

ANSWER

EXPLANATION

28. विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

आलोक

(a) अद्भूत
(b) अज्ञात
(c) अंधकार
(d) रात्रि

ANSWER

EXPLANATION

29. विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

आयात

(a) यातायात
(b) व्याधात
(c) बिसात
(d) निर्यात

ANSWER

EXPLANATION

30. विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

गमन

(a) जाना
(b) उतरना
(c) आगमन
(d) चढना

ANSWER

EXPLANATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be a Part of The New & Next

MCQs fb  MCQs G+

Share the Knowledge

Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.